Skip to main content

Studia Podyplomowe

Wytyczne GCP (Good Clinical Practice), Monitorowanie i koordynowanie badań klinicznych w praktyce. ©

Opis studiów:

Pierwszy program studiów podyplomowych z zakresu badań klinicznych oparty na zdobyciu przez uczestnika praktycznych umiejętności z zakresu koordynowania i monitorowania badania klinicznego zgodnie z aktualnymi zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP).

Studia opierają się na wykorzystaniu nowoczesnych i praktycznych metod ćwiczeniowych pozwalających wykorzystać zdobytą wiedzę w rzeczywistych sytuacjach. Uczestnicy będą brać udział między innymi w: warsztatach z dokumentacją badania, symulacjach wizyt monitora w ośrodku, wideokonferencjach w j. angielskim, ćwiczeniach z zakresu koordynowania badania czy pozorowanym audycie i przygotowaniu do niego.

Co nas wyróźnia:

 •  Spójny i skuteczny system nauki oparty na Cyklu Kolba
 •  Eksperci i praktycy, doświadczeni pracownicy firm sponsorskich, CRO i ośrodków badawczych
 •  Praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy podczas warsztatów i symulacji
 •  Indywidualne podejście – ćwiczenia samodzielne i w małych grupach
 •  Certyfikat ICH GCP akredytowany przez międzynarodową organizację Transcelerate Biopharma Inc. ważny przez 3 lata

Program studiów obejmuje praktyczne wyszkolenie w zakresie:

 • Organizacji badania klinicznego od strony sponsora, CRO i ośrodka
 • Warsztatu pracy koordynatora badań klinicznych w firmie sponsorskiej CRO i w ośrodku badawczym
 • Specyfiki pracy monitora podczas symulacji wizyt w ośrodku oraz aktywności wykonywanych w firmie sponsorskiej, CRO lub zdalnie
 • Udziału w zarządzaniu projektem i ryzykiem w badaniach klinicznych
 • Przygotowania firmy sponsorskiej, CRO i ośrodka do audytu oraz  uczestnictwa w pozorowanym audycie
 • Specyfiki badań klinicznych niekomercyjnych
 • Zasad i różnic pomiędzy badaniami klinicznymi wyrobów medycznych i produktów leczniczych
 • Praktycznego języka angielskiego stosowanego w badaniach klinicznych, np. podczas wideokonferencji z zespołem badania
 • Dobrej Praktyki Klinicznej, otrzymując certyfikat GCP ważny 3 lata.

Absolwenci kierunku nabędą szereg praktycznych umiejętności związanych z  prowadzeniem badania klinicznego, zbieraniem, wypełnianiem oraz weryfikacją dokumentacji badania zgodnie z aktualnymi normami prawnymi, a także sprawną komunikacją z zespołem badania.

Cool Design

Lorem ipsum dolor sit sodales, augue velit cursus nunc.

Amazing Style

Lorem ipsum dolor sit sodales, augue velit cursus nunc.

Sharp Edges

Lorem ipsum dolor sit sodales, augue velit cursus nunc.

Ultra Durable

Lorem ipsum dolor sit sodales, augue velit cursus nunc.

Harmonogram

Studia składają się z 10 zjazdów dydaktycznych oraz 1 zjazdu zaliczeniowego.

Łącznie 180 godzin dydaktycznych.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 8:45 – 16:30.

Ostateczny harmonogram zostanie podany do końca września 2019 r.

Proponowane terminy zjazdów

1.
26-27 października 2019
2.
16-17 listopada 2019
3.
7-8 grudnia 2019
4.
11-12 stycznia 2020
5.
15-16 lutego 2020
6.
7-8 marca 2020
7.
21-22 marca 2020
8.
18-19 kwietnia 2020
9.
16-17 maja 2020
10.
6-7 czerwca 2020
11.
27-28 czerwca 2020 (zjazd zaliczeniowy)

Sposób płatności dostosowany do Twojego budżetu.

Zniżka dla absolwentów Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku i szkoleń Soft Communication: 5%

Płatność jednorazowa:

6 900 zł

Płatność w dwóch ratach:

2 x 3 700 zł

Opłata rekrutacyjna: 400 zł (na poczet czesnego)

Postaw kolejny krok ku karierze.
Zarejestruj się już dzisiaj!

Zapisy przez system IRK Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku