Skip to main content

Monitorowanie Badań Klinicznych – część zaawansowana – Szkolenie Online

Data:  04.08.2024 r.

Godziny:  9:30 – 15:30

Miejsce:  Online, Platforma Webinarowa

Dla kogo:  Studenci, Absolwenci i Doktoranci kierunków biologicznych, medycznych i pokrewnych

Cena:  435 zł brutto 

Opis Szkolenia:

Kontynuacja części podstawowej uwzględnia aspekty zarządzania badaniem klinicznym, monitoringu medycznego, badań leków biopodobnych i wyrobów medycznych oraz zachowania jakości w badaniach klinicznych. Szkolenie dla osób, które posiadają podstawową wiedzę z dziedziny badań klinicznych lub odbyły szkolenie na poziomie podstawowym. W ramach części zaawansowanej, trener przedstawia analizę rynku pracy, strukturę i ścieżki kariery w firmach CRO. W części zaawansowanej zostaje omówiony globalny rynek badań klinicznych. Szczegółowo omawiana jest faza rozpoczęcia badania, w tym wybór ośrodków badawczych. Szkolenie porusza tematykę jakości oraz audytów i inspekcji w badaniach klinicznych. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat badań klinicznych z udziałem dzieci oraz badań klinicznych leków biopodobnych czy wyrobów medycznych. Zapoznają się również z dokumentacją uczestnika badania klinicznego. Podczas szkolenia omawiana jest także praca w zespole monitorskim.

Co Daje Szkolenie ?

– Przygotowanie do pracy w dziedzinie badań klinicznych na różnych stanowiskach: Clinical Trial Assistant (CTA), Clinical Research Associate (CRA), Study Coordinator (SC), Project Manager lub członek Zespołu badawczego
– Wiedzę na temat globalnego rynku badań klinicznych
– Zapoznanie się ze standardami zachowania i kontroli jakości projektów badawczych
– Podstawy oceny danych o bezpieczeństwie i skuteczności badanych produktów
– Ćwiczenia ze specjalistyczną dokumentacją badania klinicznego
– Poznanie wiodących pracodawców w sektorze badań klinicznych – analiza rynku pracy

Twoje Korzyści:

– Ceniony przez pracodawców imienny Certyfikat w języku angielskim
– Możliwość korekty swojego CV
– Obszerne, profesjonalne materiały szkoleniowe
– Zwiększenie kompetencji zawodowych i konkurencyjności na rynku pracy