Skip to main content

Monitorowanie Badań Klinicznych – część podstawowa – Szkolenie Online

Data:  03.08.2024 r.

Godziny:  9:30 – 15:30

Miejsce:  Online, Platforma Webinarowa

Dla kogo:  Studenci, Absolwenci i Doktoranci kierunków biologicznych, medycznych i pokrewnych

Cena:  435 zł brutto  

Opis Szkolenia:

Szkolenie ma na celu dostarczenie niezbędnej wiedzy oraz praktyczne przygotowanie Uczestników do podjęcia pracy w obszarze badań klinicznych (firmy farmaceutyczne, ośrodki badawcze, firmy CRO – Contract Research Organization) jako Monitor Badań Klinicznych (CRA), Asystent (CTA), Koordynator (CRC), Kierownik Projektu czy członek Zespołu Badawczego. Warsztaty interaktywne umożliwiają praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy. Szkolenie wprowadza w tematykę poprzez zapoznanie z genezą badań klinicznych i podstawową terminologią. Trenerzy omawiają role poszczególnych stron biorących udział w projektach badawczych. Uczestnicy zapoznają się z metodologią i etapami badań klinicznych, a także mają możliwość pracy z przykładową specjalistyczną dokumentacją badań klinicznych. Szczególnym procesem, z którym zapoznają się Uczestnicy jest uzyskanie świadomej zgody pacjenta na udział w badaniu. Szeroko omawiana jest rola monitora badań klinicznych. Uczestnicy uzyskują wiedzę na temat regulacji prawnych i uzyskiwania pozwoleń na rozpoczęcie badania.

Co Daje Szkolenie ?

– Przygotowanie do pracy w dziedzinie badań klinicznych na różnych stanowiskach: Clinical Trial Assistant (CTA), Clinical Research Associate (CRA), Study Coordinator (SC), Project Manager lub członek Zespołu Badawczego
– Wiedzę na temat całego procesu badania klinicznego
– Etyczne i prawne podstawy prowadzenia badań klinicznych
– Poznanie warsztatu pracy Monitora Badań Klinicznych
– Ćwiczenia ze specjalistyczną dokumentacją badania klinicznego
– Poznanie możliwości pracy w różnych sektorach badań klinicznych

Twoje Korzyści:

– Ceniony przez pracodawców imienny Certyfikat w języku angielskim
– Możliwość korekty swojego CV
– Obszerne, profesjonalne materiały szkoleniowe
– Zwiększenie kompetencji zawodowych i konkurencyjności na rynku pracy