Skip to main content

Angielski w Badaniach Klinicznych – Szkolenie Online

Data:  25.08.2024 r.

Godziny:  9:30 – 15:30

Miejsce:  Online, Platforma Webinarowa

Dla kogo:  Studenci, Absolwenci i Doktoranci kierunków biologicznych, medycznych i pokrewnych

Cena: 435 zł brutto 

Opis Szkolenia:

Angielski w badaniach klinicznych, to kurs języka angielskiego dla osób związanych z sektorem badań klinicznych oraz tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z tym obszarem i chcą poszerzyć ogólną znajomość języka angielskiego o specjalistyczną terminologię stosowaną w badaniach klinicznych. Pozwala doskonalić umiejętność czytania dokumentacji specjalistycznej ze zrozumieniem oraz komunikowania się w języku angielskim w środowisku pracy jakie stanowią kliniczne projekty badawcze.

Szkolenie ma charakter praktyczny i jest prowadzone przez aktywnych zawodowo pracowników działów badań klinicznych (większość naszych trenerów jest dwujęzyczna).

Szkolenie składa się z dwóch części. Część pierwsza to szkolenie z zakresu terminologii (podstawowe słownictwo i skróty z dziedziny badań klinicznych). Część druga kładzie nacisk na doskonalenie umiejętności sprawnego poruszania się w dokumentacji fachowej (praca na tekstach, tłumaczenie) oraz komunikowania się w międzynarodowych zespołach badawczych  (symulacje językowe).

Szkolenie jest przeprowadzane w formie interaktywnego wykładu z elementami dyskusji, ćwiczeń praktycznych na bazie oryginalnych anglojęzycznych dokumentów badań klinicznych (protokół, raporty, korespondencja, formularze).

Szkolenie zapoznaje z podstawami z zakresu terminologii dotyczącej poszczególnych etapów i faz badań klinicznych, klasyfikacji działań niepożądanych, sporządzania raportów i notatek służbowych. Pozwala sprawnie poruszać się w dokumentacji badań klinicznych i prawidłowo komunikować dzięki poznaniu podstawowej nomenklatury i powszechnie stosowanych w tej branży skrótów i skrótowców.

Do aktywnego udziału w szkoleniu będą potrzebne: komputer z dostępem do internetu, głośniki, mikrofon oraz kamerka.

Z racji tego, że jest to szkolenie interaktywne kładące nacisk w dużej mierze na część praktyczną, w tym mówienie i czytanie dokumentacji, liczba uczestników jest ograniczona.

Twoje Korzyści:

– Ceniony przez pracodawców imienny Certyfikat w języku angielskim
– Możliwość korekty swojego CV
– Obszerne, profesjonalne materiały szkoleniowe
Zwiększenie kompetencji zawodowych i konkurencyjności na rynku pracy