Terminarz Szkoleń Otwartych

Jedyne szkolenia z akredytacją

Marzec 2019

Nazwa szkolenia

Data / Liczba dni

Cena*

Miejsce

Badania Kliniczne Wyrobów Medycznych 4-5.03 / 2 dni 1 300 PLN Warszawa
Ochrona Danych Osobowych w Badaniach Klinicznych 7.03 1 300 PLN Warszawa
Monitorowanie Badań Klinicznych- część podstawowa 11-12.03 / 2 dni 1 300 PLN Warszawa
Monitorowanie Badań Klinicznych- część zaawansowana 13-14.03 / 2 dni 1 300 PLN Warszawa
Dobra Praktyka Kliniczna – Certyfikat GCP 15.03 950 PLN Warszawa
Koordynator Badań Klinicznych 25-26.03 / 2 dni 1 300 PLN Warszawa
Medyczne Bazy Danych 28-29.03 / 2 dni 1 300 PLN Warszawa

Kwiecień 2019

Nazwa szkolenia

Data / Liczba dni

Cena*

Miejsce

Monitorowanie Badań Klinicznych- część podstawowa 15-16.04 / 2 dni 1 300 PLN Warszawa
Monitorowanie Badań Klinicznych- część zaawansowana 17-18.04 / 2 dni 1 300 PLN Warszawa

Maj 2019

Nazwa szkolenia

Data / Liczba dni

Cena*

Miejsce

Rejestracja Produktów Leczniczych 8.05 950 PLN Warszawa
Dobra Praktyka Kliniczna – Certyfikat GCP 10.05 950 PLN Warszawa
Koordynator Badań Klinicznych 13-14.05 / 2 dni 1 300 PLN Warszawa
Badania Kliniczne Wyrobów Medycznych 20-21.05 / 2 dni 1 300 PLN Warszawa
Asystent Badań Klinicznych 27-28.05 / 2 dni 1 300 PLN Warszawa

Czerwiec 2019

Nazwa szkolenia

Data / Liczba dni

Cena*

Miejsce

Zarządzanie Projektami i Ryzykiem w Badaniach Klinicznych 6-7.06 / 2 dni 1 300 PLN Warszawa
Monitorowanie Badań Klinicznych- część podstawowa 10-11.06 / 2 dni 1 300 PLN Warszawa
Monitorowanie Badań Klinicznych- część zaawansowana 12-13.06 / 2 dni 1 300 PLN Warszawa
Dobra Praktyka Kliniczna – Certyfikat GCP 14.06 950 PLN Warszawa
Medyczne Bazy Danych 17-18.06 / 2 dni 1 300 PLN Warszawa

*Podano cenę netto.