Proponujemy indywidualne rozwiązania szkoleniowe. Na podstawie analizy Państwa potrzeb jesteśmy w stanie przygotować programy szkoleń, które będą zaspokajały najwyższe wymagania i zwiększały bezpieczeństwo funkcjonowania oraz konkurencyjność Państwa organizacji, bo sukces to komunikacja

Kompetencje sprzedażowe

• Sprzedaż Transformacyjna. Nowa Generacja Sprzedaży
• Merchandising. Narzędzie Budowania Świadomości Marki
• Podstawowe Techniki Sprzedaży Doradczej i Promocji
• Zaawansowane Techniki Sprzedaży
• Techniki Negocjacji
 

Kompetencje osobiste

• Effective Business Writing Skills
• Sztuka Profesjonalnej Prezentacji
• Sztuka Wystąpień Publicznych
• Skuteczna Komunikacja w Biznesie
• Zarządzanie Czasem

Kompetencje menedżerskie

• Zarządzanie Terytorium Sprzedaży
• Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
• Leadership Skills. Jak Budować i Rozwijać Zespoły
• Coaching. Instruktaż Menedżerski
• Zarządzanie Zespołem Sprzedażowym
 

Nowe w ofercie

• Guerrilla Marketing & Sales
• Zamówienia Publiczne
• Zarządzanie Ryzykiem w Jednostce Administracji Rządowej
• Kształtowanie Wizerunku Urzędnika
• Kształtowanie Wizerunku Urzędu
ZAPYTAJ O SZKOLENIA