MONITOROWANIE BADAŃ KLINICZNYCH – część podstawowa

Dwudniowe szkolenie skierowane do kandydatów na Monitorów oraz Monitorów Badań Klinicznych ma na celu jak najlepsze przygotowanie do pracy w dziedzinie badań klinicznych oraz dostarczenie wielu porad i praktycznych wskazówek. Obejmuje podstawowe wiadomości, definicje i terminologię dotyczące badań klinicznych oraz ogólny zarys monitorowania poszczególnych etapów badania. [read more=”Czytaj więcej” less=”Czytaj mniej”] [column width=”33%” padding=”5%”]

Kurs jest przeznaczony dla kandydatów na Monitorów oraz Monitorów Badań Klinicznych.

[/column] [column width=”33%” padding=”5%”]
• Szkolenie ma na celu jak najlepsze przygotowanie Monitorów i kandydatów na Monitorów do pracy w dziedzinie badań klinicznych oraz dostarczenie wielu porad i praktycznych wskazówek.
• Przekazanie szczegółowych informacji na temat monitorowania kolejnych etapów badania klinicznego oraz zapoznanie z obowiązkami Monitora Badań Klinicznych od strony teoretycznej i praktycznej.
[/column] [column width=”33%” padding=”5%”]

• Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych
• Materiały szkoleniowe dla uczestników
• Certyfikaty uczestnictwa
• Lunch i przerwy kawowe

[/column] [/read]

MONITOROWANIE BADAŃ KLINICZNYCH – część zaawansowana

Kontynuacja części podstawowej zawiera szczegółowe omówienie wybranych zagadnień organizacji badania klinicznego (nowe rozporządzenie UE nr 536/2014, faza start-up, zarządzanie ryzykiem itd.). Uwzględnia aspekty zarządzania badaniem klinicznym, monitoringu medycznego, badań leków biopodobnych i wyrobów medycznych oraz zachowania jakości w badaniach klinicznych. [read more=”Czytaj więcej” less=”Czytaj mniej”] [column width=”33%” padding=”5%”]

Kurs jest przeznaczony dla kandydatów na Monitorów oraz Monitorów Badań Klinicznych.

[/column] [column width=”33%” padding=”5%”]
• Celem szkolenia jest przedstawienie niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu Monitora Badań Klinicznych.
• Rozszerzenie informacji i szczegółowa analiza wybranych etapów badania klinicznego oraz ich praktyczne wykorzystanie w codziennej pracy Monitora Badań Klinicznych.
• Kurs obejmuje warsztaty ze specjalistyczną dokumentacją badania klinicznego.
[/column] [column width=”33%” padding=”5%”]

• Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych
• Materiały szkoleniowe dla uczestników
• Certyfikaty uczestnictwa
• Lunch i przerwy kawowe

[/column] [/read]
DOBRA PRAKTYKA KLINICZNA – Certyfikat GCP

Jednodniowe szkolenie mające na celu omówienie podstawowych terminów, koncepcji i procesów regulowanych w GCP (Good Clinical Practice). Skierowane jest do osób przygotowujących się do podjęcia pracy oraz aktywnych zawodowo w obszarze badań klinicznych. Szkolenie zakończone jest egzaminem oraz wydaniem certyfikatu GCP. [read more=”Czytaj więcej” less=”Czytaj mniej”] [column width=”33%” padding=”5%”]

Szkolenie polecane jest kandydatom na Monitorów i Monitorom Badań Klinicznych oraz członkom zespołów badawczych.

[/column] [column width=”33%” padding=”5%”]
• Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników ze szczególną rolą i znaczeniem GCP w prowadzeniu badań klinicznych oraz dostarczenie wielu porad i praktycznych wskazówek.
• Omówienie podstawowych terminów, koncepcji i procesów regulowanych w GCP.
• Zaznajomienie z rodzajami dokumentów wymaganych przez GCP.
[/column] [column width=”33%” padding=”5%”]

• Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych
• Materiały szkoleniowe dla uczestników w tym przydatne praktyczne narzędzia
• Certyfikaty uczestnictwa i certyfikaty GCP
• Lunch i przerwy kawowe

[/column] [/read]

ASYSTENT BADAŃ KLINICZNYCH

Dwudniowe szkolenie mające na celu omówienie podstawowych terminów i procesów w badaniach klinicznych oraz zapoznanie się z dokumentacją badania od fazy start-up do fazy close-out. Program kursu obejmuje jeden dzień wykładów teoretycznych oraz jeden dzień praktycznych warsztatów. Szkolenie zakończone jest praktycznym testem z wypełniania dokumentacji oraz wydaniem imiennego certyfikatu uczestnictwa. [read more=”Czytaj więcej” less=”Czytaj mniej”] [column width=”33%” padding=”5%”]

Szkolenie polecane jest kandydatom na Asystentów Badań Klinicznych (CTA) i Asystentów Projektów (CPA) oraz osobom chcącym udoskonalić umiejętności pracy z dokumentacją badania.

[/column] [column width=”33%” padding=”5%”]
• Omówienie podstawowych definicji w badaniach klinicznych
• Zapoznanie z aspektami prawnymi dotyczącymi rejestracji i prowadzenia badań klinicznych
• Praktyczne warsztaty z dokumentacją badania od fazy start-up do fazy close-out
[/column] [column width=”33%” padding=”5%”]

• Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych
• Materiały szkoleniowe dla uczestników w tym przydatne praktyczne narzędzia
• Certyfikaty uczestnictwa
• Lunch i przerwy kawowe

[/column] [/read]
KOORDYNATOR BADAŃ KLINICZNYCH

Dwudniowe szkolenie skierowane do kandydatów na Koordynatorów oraz Koordynatorów Badań Klinicznych. Obejmuje podstawowe wiadomości dotyczące badań klinicznych, aspekty zarządzania dokumentacją i pobieranymi danymi oraz zachowania jakości w badaniu klinicznym. Szczegółowo przedstawia ścieżkę kariery, rolę oraz zakres obowiązków Koordynatora Badań Klinicznych. [read more=”Czytaj więcej” less=”Czytaj mniej”] [column width=”33%” padding=”5%”]

Kurs jest przeznaczony dla kandydatów na Koordynatorów Badań Klinicznych, Asystentów oraz członków Zespołów Badawczych, w tym Pielęgniarek oraz Wykwalifikowanego Personelu Pozamedycznego.

[/column] [column width=”33%” padding=”5%”]
• Szkolenie ma na celu przedstawienie wiedzy teoretycznej oraz wielu porad i praktycznych wskazówek niezbędnych do pracy jako Koordynator Badań Klinicznych.
• Omówienie zagadnień dotyczących organizacji badania klinicznego z aspektami zarządzania dokumentacją.
• Kurs obejmuje warsztaty ze specjalistyczną dokumentacją badania klinicznego.
[/column] [column width=”33%” padding=”5%”]

• Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych
• Materiały szkoleniowe dla uczestników
• Certyfikaty uczestnictwa w warsztatach szkoleniowych
• Lunch i przerwy kawowe

[/column] [/read]

BADANIA KLINICZNE WYROBÓW MEDYCZNYCH

Dwudniowe szkolenie prowadzone jest przez specjalistów w zakresie badań klinicznych wyrobów medycznych. Tematyka omawiana podczas szkolenia obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące organizacji badania klinicznego wyrobu medycznego z aspektami zarządzania dokumentacją i danymi pobieranymi w badaniu klinicznym oraz przedstawienie stron biorących udział w badaniu klinicznym. Przybliżone zostaną podstawowe zasady prowadzenia kolejnych etapów badań klinicznych wyrobów medycznych zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi regulacjami prawnymi (m.in. ISO 14155). [read more=”Czytaj więcej” less=”Czytaj mniej”] [column width=”33%” padding=”5%”]

Szkolenie jest przeznaczone dla kandydatów na Monitorów oraz Monitorów i Koordynatorów Badań Klinicznych, Asystentów oraz członków Zespołów Badawczych, pracujących lub chcących rozpocząć pracę w obszarze Badań Klinicznych Wyrobów Medycznych.

[/column] [column width=”33%” padding=”5%”]
• Przedstawienie wiedzy teoretycznej oraz wielu porad i praktycznych wskazówek niezbędnych do pracy w obszarze badań klinicznych wyrobów medycznych
• Omówienie regulacji prawnych dotyczących prowadzenia i rejestracji badań klinicznych wyrobów medycznych
• Interaktywne warsztaty ze specjalistyczną dokumentacją
[/column] [column width=”33%” padding=”5%”]

• Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych
• Materiały szkoleniowe dla uczestników w tym przydatne praktyczne narzędzia
• Certyfikaty uczestnictwa
• Lunch i przerwy kawowe

[/column] [/read]

REJESTRACJA PRODUKTÓW LECZNICZYCH

Jednodniowe szkolenie omawia poszczególne procedury rejestracyjne mające na celu uzyskanie pozwolenia na dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu. Uczestnicy zapoznają się z podstawową terminologią, zdobędą wiedzę na temat prawidłowego składania wniosku o dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu w procedurach stosowanych w Polsce i Europie, a także informacje dotyczące produktów leczniczych dopuszczonych już do obrotu. Szkolenie ma na celu ułatwienie dotarcia do niezbędnych informacji dotyczących zarówno dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych, zmian porejestracyjnych, rerejestracji i zagadnień z zakresu importu równoległego. [read more=”Czytaj więcej” less=”Czytaj mniej”] [column width=”33%” padding=”5%”]

Szkolenie polecane jest kandydatom na pracowników działu Healthcare Regulatory Affairs (RA) na różnych stanowiskach w przemyśle farmaceutycznym, administracji oraz placówkach naukowych/badawczych.

[/column] [column width=”33%” padding=”5%”]
• Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z procedurami rejestracyjnymi mającymi na celu uzyskanie pozwolenia na dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu, jak i procedurami dotyczącymi produktów już dopuszczonych
• Przedstawienie wielu porad i praktycznych wskazówek niezbędnych do pracy jako Healthcare Regulatory Affairs (RA)
• Warsztaty ze specjalistyczną dokumentacją urzędową
[/column] [column width=”33%” padding=”5%”]

• Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych
• Materiały szkoleniowe dla uczestników w tym przydatne praktyczne narzędzia
• Certyfikaty uczestnictwa
• Lunch i przerwy kawowe

[/column] [/read]

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W BADANIACH KLINICZNYCH

Od 25 maja 2018 roku, we wszystkich Państwach UE oraz EOG obowiązuje nowe Rozporządzenie UE 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Podczas szkolenia przedstawione zostaną istotne zmiany w obowiązujących regulacjach oraz przełożenie wymogów prawa na działania operacyjne w organizacji w obszarze prowadzenia Badań Klinicznych (obowiązki Sponsora, CRO, CRA, Zespołu Badawczego). [read more=”Czytaj więcej” less=”Czytaj mniej”] [column width=”33%” padding=”5%”]

Szkolenie polecane jest pracownikom firm CRO, Sponsorom Badań Klinicznych, Badaczom oraz Członkom Zespołów Badawczych uczestniczących w Badaniu Klinicznym, Monitorom Badań Klinicznych, Koordynatorom Badań Klinicznych; Lekarzom, Pielęgniarkom oraz Położnym zainteresowanym tematyką Badań Klinicznych.

[/column] [column width=”33%” padding=”5%”]
•  Zapoznanie uczestników z nowymi wymogami europejskiego prawa ochrony danych osobowych (szczególnie z tzw. RODO)
• Omówienie niezbędnych etapów wdrażania RODO do firm farmaceutycznych, CRO i ośrodków badawczych
• Praktyczne wskazówki dotyczące ochrony danych osobowych w badaniach klinicznych
[/column] [column width=”33%” padding=”5%”]

• Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych
• Materiały szkoleniowe dla uczestników w tym przydatne praktyczne narzędzia
• Certyfikaty uczestnictwa
• Lunch i przerwy kawowe

[/column] [/read]

MEDYCZNE BAZY DANYCH – podstawy analizy danych medycznych

Dwudniowe szkolenie mające na celu omówienie zasad Evidence Based Medicine (EBM) oraz efektywnego przeszukiwania medycznych baz danych. Kurs dotarcza również praktycznych wskazówek na temat analizy danych medycznych. Główną częścią szkolenia są warsztaty praktyczne oparte na przykładowych publikacjach naukowych i danych medycznych. [read more=”Czytaj więcej” less=”Czytaj mniej”] [column width=”33%” padding=”5%”]

Szkolenie polecane jest osobom, którym niezbędna jest umiejętność przeszukiwania i analizowania danych medycznych, chcącym usystematyzować oraz uaktualnić swoją wiedzę.

[/column] [column width=”33%” padding=”5%”]

  • Zasady Evidence Based Medicine (EBM)
    i jej źródła
  • Kryteria oceny wiarygodności źródeł ogólnodostępnych, w tym biblioteki cyfrowe,
    a także wyszukiwarki naukowe
  •                                                          analiza krok po kroku rycin, tabel oraz artykułów naukowych

• Omówienie zasad Evidence Based Medicine (EBM)
• Zapoznanie z kryteriami oceny wiarygodności źródeł ogólnodostępnych
• Interaktywne warsztaty z analizy danych medycznych
[/column] [column width=”33%” padding=”5%”]

• Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych
• Materiały szkoleniowe dla uczestników w tym przydatne praktyczne narzędzia
• Certyfikaty uczestnictwa
• Lunch i przerwy kawowe

[/column] [/read]

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I RYZYKIEM W BADANIACH KLINICZNYCH

Dwudniowe szkolenie ma na celu zapoznanie z tematyką zarządzania projektem badania klinicznego w aspekcie nowych wytycznych GCP (GCP E6 R2). Regulacje te zobowiązują podmioty prowadzące badania do aktywnego zarządzenia ryzykiem w realizowanych projektach. Przedstawimy kolejne etapy projektu, ze wskazaniem na występowanie potencjalnego ryzyka, możliwości zarządzenia tym ryzykiem i wpływu poszczególnych ryzyk na realizację całego projektu. Szkolenie skierowane jest do Project Managerów i kandydatów, ale również do osób pracujących w ośrodkach, którym pomoże zrozumieć procesy, jakimi rządzą się firmy farmaceutyczne i CRO. [read more=”Czytaj więcej” less=”Czytaj mniej”] [column width=”33%” padding=”5%”]

Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Kierowników Projektów (PM) oraz osobom chcącym poszerzyć swoją wiedzę na temat zarządzania projektami i ryzykiem w badaniu klinicznym.

[/column] [column width=”33%” padding=”5%”]

• Omówienie nowych wytycznych ICH GCP E6(R2) w aspekcie zarządzania projektami w badaniu klinicznym
• Przedstawienie potencjalnego ryzyka występującego na poszczególnych etapach projektu
• Warsztaty na temat aktywnego zarządzania ryzykiem oraz jego wpływ na realizację badania klinicznego
[/column] [column width=”33%” padding=”5%”]

• Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych
• Materiały szkoleniowe dla uczestników w tym przydatne praktyczne narzędzia
• Certyfikaty uczestnictwa
• Lunch i przerwy kawowe

[/column] [/read]
GUERRILLA MARKETING – Marketing Partyzancki

Guerrilla Marketing to dwudniowe szkolenie z zakresu niestandardowych technik marketingowych. Pokazuje możliwości łączenia różnych kanałów komunikacji zwiększających możliwość dotarcia do nowych grup odbiorców. Główną część stanowi warsztat dotyczący niekonwencjonalnych narzędzi i nowoczesnych trendów w marketingu. [read more=”Czytaj więcej” less=”Czytaj mniej”] [column width=”33%” padding=”5%”]

Szkolenie rekomendowane jest dla osób decydujących o zakresie stosowanych działań marketingowych w organizacji, pracowników działów marketingu i wszystkich innych osób odpowiedzialnych za przekaz informacyjny do określonych grup odbiorców.

[/column] [column width=”33%” padding=”5%”]
• Przedstawienie nowych, niezwykle efektywnych kanałów komunikacji,
technik i narzędzi marketingowych oraz ich zastosowanie w praktyce.
• Zaprezentowanie możliwości łączenia różnych kanałów komunikacji, które
Uczestnicy będą mogli wykorzystywać we własnych kampaniach
informacyjnych i reklamowych, zwiększając ich efektywność i możliwość
dotarcia do nowych grup odbiorców.
[/column] [column width=”33%” padding=”5%”]

• Przygotowanie indywidualizowanej wersji programu i przeprowadzenie
warsztatów szkoleniowych
• Materiały szkoleniowe dla uczestników
• Certyfikaty uczestnictwa w warsztatach szkoleniowych
• Lunch i przerwy kawowe

[/column] [/read]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]