Skip to main content

Rejestracja Produktów Leczniczych – Szkolenie Online

Data:  07.04.2024 r.

Godziny: 9:30 – 15:30

Miejsce: Online, Platforma Webinarowa

Dla kogo:  Studenci, Absolwenci i Doktoranci kierunków biologicznych, medycznych i pokrewnych 

Cena:  435 zł brutto

Opis Szkolenia:

Szkolenie ma na celu dostarczenie niezbędnej wiedzy oraz praktyczne przygotowanie Uczestników do podjęcia pracy jako Healthcare Regulatory Affairs (RA) na różnych stanowiskach w przemyśle farmaceutycznym oraz administracji. Szkolenie omawia poszczególne procedury rejestracyjne mające na celu uzyskanie pozwolenia na dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu. Uczestnicy zapoznają się z podstawową terminologią, zdobędą wiedzę na temat prawidłowego składania wniosku o dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu w procedurach stosowanych w Polsce i Europie. Szkolenie porusza także tematykę dotyczącą produktów leczniczych dopuszczonych już do obrotu (opakowania, ulotka,  okres ważności pozwolenia). Szkolenie ma na celu ułatwienie dotarcia do niezbędnych informacji dotyczących zarówno dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych, zmian porejestracyjnych oraz rerejestracji. Uczestnicy poznają także możliwości zatrudnienia w obszarze związanym z tematyką rejestracji produktów leczniczych

Co Daje Szkolenie ?

– Przygotowanie do pracy jako Healthcare Regulatory Affairs (RA) w branży farmaceutycznej
– Wiedzę na temat całego procesu uzyskiwania pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych
– Prawne podstawy dopuszczania do obrotu produktów leczniczych
– Poznanie możliwości pracy na różnych stanowiskach w przemyśle farmaceutycznym i administracji

Twoje Korzyści:

– Ceniony przez pracodawców imienny Certyfikat w języku angielskim
– Możliwość korekty swojego CV
– Obszerne, profesjonalne materiały szkoleniowe
Zwiększenie kompetencji zawodowych i konkurencyjności na rynku pracy