Podstawy Pharmacovigilance

Data:  12.06.2021

Godziny:  9:30 – 15:30

Miejsce:  Online, Platforma Webinarowa

Dla kogo:  Studenci, Absolwenci i Doktoranci kierunków biologicznych, medycznych i pokrewnych

Cena: 295 zł brutto

Opis Szkolenia:

Jednodniowe szkolenie ma na celu dostarczenie niezbędnej wiedzy oraz przygotowanie Uczestników do podjęcia pracy w obszarze bezpieczeństwa farmakoterapii – Pharmacovigilance. Warsztaty interaktywne umożliwiają praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy. Szkolenie wprowadza w tematykę poprzez zapoznanie z genezą monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych i podstawową terminologią. Uczestnicy uzyskują wiedzę z zakresu podstaw prawnych dotyczących pharmacovigilance, klasyfikacji i zgłoszeń działań niepożądanych, wytycznych Good Pharmacovigilance Practice (GVP) a także mają możliwość pracy z przykładową specjalistyczną dokumentacją. Na szkoleniu omawiany jest również rynek pracy oraz możliwości zatrudnienia w obszarze Pharmacovigilance.

Twoje Korzyści:

– Ceniony przez pracodawców imienny Certyfikat w języku angielskim
– Możliwość korekty swojego CV
– Obszerne, profesjonalne materiały szkoleniowe
Zwiększenie kompetencji zawodowych i konkurencyjności na rynku pracy