Skip to main content

Podstawy Pharmacovigilance – Szkolenie Online

Data:  06.04.2024 r.

Godziny:  9:30 – 15:30

Miejsce:  Online, Platforma Webinarowa

Dla kogo:  Studenci, Absolwenci i Doktoranci kierunków biologicznych, medycznych i pokrewnych

Cena: 435 zł brutto 

Opis Szkolenia:

Jednodniowe szkolenie ma na celu dostarczenie niezbędnej wiedzy oraz przygotowanie Uczestników do podjęcia pracy w obszarze bezpieczeństwa farmakoterapii – Pharmacovigilance. Warsztaty interaktywne umożliwiają praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy. Szkolenie wprowadza w tematykę poprzez zapoznanie z genezą monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych i podstawową terminologią. Uczestnicy uzyskują wiedzę z zakresu podstaw prawnych dotyczących pharmacovigilance, klasyfikacji i zgłoszeń działań niepożądanych, wytycznych Good Pharmacovigilance Practice (GVP) a także mają możliwość pracy z przykładową specjalistyczną dokumentacją. Na szkoleniu omawiany jest również rynek pracy oraz możliwości zatrudnienia w obszarze Pharmacovigilance.

Co daje szkolenie:

– Przygotowanie do pracy w dziale Pharmacovigilance
– Wiedzę na temat bezpieczeństwa farmakoterapii
– Poznanie podstawowej terminologii oraz wytycznych Good Pharmacovigilance Practice (GVP)
– Poznanie możliwości pracy w sektorze Pharmacovigilance i zapoznanie się z rynkiem pracy

Twoje Korzyści:

– Ceniony przez pracodawców imienny Certyfikat w języku angielskim
– Możliwość korekty swojego CV
– Obszerne, profesjonalne materiały szkoleniowe
Zwiększenie kompetencji zawodowych i konkurencyjności na rynku pracy