Monitorowanie Badań Klinicznych – część zaawansowana

Data: 02.12.2018
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dla kogo: Studenci, Absolwenci i Doktoranci kierunków biologicznych, medycznych i pokrewnych
Cena: 265 zł brutto

Opis szkolenia

Kontynuacja części podstawowej uwzględnia aspekty zarządzania badaniem klinicznym, monitoringu medycznego, badań leków biopodobnych i wyrobów medycznych oraz zachowania jakości w badaniach klinicznych. Szkolenie dla osób, które posiadają podstawową wiedzę z dziedziny badań klinicznych lub odbyły szkolenie na poziomie podstawowym. W ramach części zaawansowanej, trener przedstawia analizę rynku pracy, strukturę i ścieżki kariery w firmach CRO. W części zaawansowanej zostaje omówiony globalny rynek badań klinicznych. Szczegółowo omawiana jest faza rozpoczęcia badania, w tym wybór ośrodków badawczych. Szkolenie porusza tematykę jakości oraz audytów i inspekcji w badaniach klinicznych. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat badań klinicznych z udziałem dzieci oraz badań klinicznych leków biopodobnych czy wyrobów medycznych. Zapoznają się również z dokumentacją uczestnika badania klinicznego. Podczas szkolenia omawiana jest także praca w zespole monitorskim.

Co daje szkolenie ?

- Przygotowanie do pracy w dziedzinie badań klinicznych na różnych stanowiskach: Clinical Trial Assistant (CTA), Clinical Research Associate (CRA), Study Coordinator (SC), Project Manager lub członek Zespołu badawczego
- Wiedzę na temat globalnego rynku badań klinicznych
- Zapoznanie się ze standardami zachowania i kontroli jakości projektów badawczych
- Podstawy oceny danych o bezpieczeństwie i skuteczności badanych produktów
- Ćwiczenia ze specjalistyczną dokumentacją badania klinicznego
- Poznanie wiodących pracodawców w sektorze badań klinicznych – analiza rynku pracy

 

Twoje korzyści

- Ceniony przez pracodawców imienny Certyfikat w języku angielskim
- Możliwość korekty swojego CV
- Konsultacje z trenerami po odbyciu szkolenia
- Obszerne, profesjonalne materiały szkoleniowe
- Zwiększenie kompetencji zawodowych i konkurencyjności na rynku pracy