Monitorowanie Badań Klinicznych – część podstawowa

Data: 01.12.2018
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dla kogo: Studenci, Absolwenci i Doktoranci kierunków biologicznych, medycznych i pokrewnych
Cena: 265 zł brutto

Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu dostarczenie niezbędnej wiedzy oraz praktyczne przygotowanie Uczestników do podjęcia  pracy w obszarze badań klinicznych (firmy farmaceutyczne, ośrodki badawcze, firmy CRO – Contract Research Organization) jako Monitor Badań Klinicznych (CRA), Asystent (CTA), Koordynator (CRC), Kierownik Projektu czy członek Zespołu Badawczego. Warsztaty interaktywne umożliwiają praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy. Szkolenie wprowadza w tematykę poprzez zapoznanie z genezą badań klinicznych i podstawową terminologią. Trenerzy omawiają role poszczególnych stron biorących udział w projektach badawczych. Uczestnicy zapoznają się z metodologią i etapami badań klinicznych, a także mają możliwość pracy z przykładową specjalistyczną dokumentacją badań klinicznych. Szczególnym procesem, z którym zapoznają się Uczestnicy jest uzyskanie świadomej zgody pacjenta na udział w badaniu. Szeroko omawiana jest rola monitora badań klinicznych. Uczestnicy uzyskują wiedzę na temat regulacji prawnych i uzyskiwania pozwoleń na rozpoczęcie badania.

Co daje szkolenie ?

- Przygotowanie do pracy w dziedzinie badań klinicznych na różnych stanowiskach: Clinical Trial Assistant (CTA), Clinical Research Associate (CRA), Study Coordinator (SC), Project Manager lub członek Zespołu Badawczego
- Wiedzę na temat całego procesu badania klinicznego
- Etyczne i prawne podstawy prowadzenia badań klinicznych
- Poznanie warsztatu pracy Monitora Badań Klinicznych
- Ćwiczenia ze specjalistyczną dokumentacją badania klinicznego
- Poznanie możliwości pracy w różnych sektorach badań klinicznych

 

Twoje korzyści

- Ceniony przez pracodawców imienny Certyfikat w języku angielskim
- Możliwość korekty swojego CV
- Konsultacje z trenerami po odbyciu szkolenia
- Obszerne, profesjonalne materiały szkoleniowe
- Zwiększenie kompetencji zawodowych i konkurencyjności na rynku pracy