Skip to main content

Koordynator Badań Klinicznych – Szkolenie Online

Data:  13.07.2024 r.

Miejsce:  Platforma webinarowa, Online

Godziny:  9:30 – 15:30

Dla kogo:  Studenci, Absolwenci i Doktoranci kierunków biologicznych, medycznych i pokrewnych

Cena:  435 zł brutto

Opis Szkolenia:

Szkolenie ma na celu przedstawienie wiedzy teoretycznej oraz wielu porad i praktycznych wskazówek niezbędnych do pracy w obszarze Badań Klinicznych oraz najważniejszych obowiązków i ścieżki kariery Koordynatora Badań Klinicznych. Tematyka omawiana podczas szkolenia obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące organizacji badania klinicznego z aspektami zarządzania dokumentacją i danymi pobieranymi w badaniu klinicznym, przedstawienie roli Koordynatora Badań Klinicznych – najważniejszych aspektów w pracy na tym stanowisku, wymianę doświadczeń w zakresie efektywnej komunikacji z członkami zespołu badawczego. Omówione zostanie również funkcjonowanie ośrodka badawczego – jak wygląda zespół, komunikacja wewnętrzna, rekrutacja pacjentów a także współpraca Koordynatora z Monitorem Badań Klinicznych. 

Co Daje Szkolenie ?

– Przygotowanie do pracy w dziedzinie badań klinicznych 
– Wiedzę na temat całego procesu badania klinicznego
– Poznanie warsztatu pracy Koordynatora Badań Klinicznych
– Ćwiczenia ze specjalistyczną dokumentacją badania klinicznego
– Poznanie możliwości pracy w różnych sektorach badań klinicznych

Twoje Korzyści:

– Ceniony przez pracodawców imienny Certyfikat w języku angielskim
– Możliwość korekty swojego CV
– Obszerne, profesjonalne materiały szkoleniowe
– Zwiększenie kompetencji zawodowych i konkurencyjności na rynku pracy