Skip to main content

Certyfikat GCP – Dobra Praktyka Kliniczna
– Szkolenie Online

Data:  18.08.2024

Miejsce:  Online

Godziny: 09:30 – 15:30

Dla kogo:  Studenci, Absolwenci i Doktoranci kierunków biologicznych, medycznych i pokrewnych

Cena:  435 zł brutto  

Opis Szkolenia:

Dobra Praktyka Kliniczna (ang. GCP – Good Clinical Practice) to międzynarodowe etyczne i naukowe standardy jakości dotyczące planowania, prowadzenia i dokumentowania badań z udziałem ludzi. Przestrzeganie tych standardów gwarantuje ochronę praw i zachowanie bezpieczeństwa uczestników badań oraz zapewnienie wiarygodności uzyskanych danych. Celem wytycznych zawartych w GCP jest określenie jednolitych zasad prowadzenia badań klinicznych w Krajach Unii Europejskiej, Japonii i Stanach Zjednoczonych. Szkolenie ma na celu zapoznanie Uczestników ze szczególną rolą i znaczeniem GCP w prowadzeniu badań klinicznych,  praktyczne przygotowanie oraz uzyskanie NIEZBĘDNEGO CERTYFIKATU do pracy w obszarze badań klinicznych!

Co Daje Szkolenie ?

– Zapoznanie z kluczowymi elementami dokumentu – interaktywny warsztat
– Zrozumienie szczególnej roli i znaczenia GCP w prowadzeniu badań klinicznych
– Dostarczenie wielu porad i praktycznych wskazówek

Twoje Korzyści:

– Imienny Certyfikat GCP w jęz. angielskim niezbędny do pracy w badaniach klinicznych
– Zwiększenie kompetencji zawodowych i konkurencyjności na rynku pracy!