Badania Kliniczne Wyrobów Medycznych – część podstawowa – online

Data:  13.03.2021

Godziny:  9:30 – 15:30

Miejsce:  Online, Platforma Webinarowa

Dla kogo:  Studenci, Absolwenci i Doktoranci kierunków biologicznych, medycznych i pokrewnych

Cena:  295 zł brutto

Opis Szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest przez specjalistów z dziedziny badań klinicznych z wieloletnim doświadczeniem w zakresie Badań Klinicznych Wyrobów Medycznych. Tematyka omawiana podczas szkolenia obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące organizacji Badania Klinicznego Wyrobu Medycznego z aspektami zarządzania dokumentacją i danymi pobieranymi w Badaniu Klinicznym oraz przedstawienie stron biorących udział w Badaniu Klinicznym. Przybliżone zostaną podstawowe zasady prowadzenia kolejnych etapów Badań Klinicznych Wyrobów Medycznych zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi regulacjami prawnymi (np. ISO 14155).

Szkolenie jest przeznaczone dla kandydatów na Monitorów oraz Monitorów i Koordynatorów Badań Klinicznych, Asystentów oraz członków Zespołów Badawczych, pracujących lub chcących rozpocząć pracę w obszarze Badań Klinicznych Wyrobów Medycznych.

Szkolenie ma na celu przedstawienie wiedzy teoretycznej oraz wielu porad i praktycznych wskazówek niezbędnych do pracy w obszarze Badań Klinicznych z wyszczególnieniem standardów obowiązujących w obszarze Badań Klinicznych Wyrobów Medycznych.

 

Twoje Korzyści:

– Ceniony przez pracodawców imienny Certyfikat w języku angielskim
– Możliwość korekty swojego CV
– Obszerne, profesjonalne materiały szkoleniowe
Zwiększenie kompetencji zawodowych i konkurencyjności na rynku pracy