Skip to main content

Badania Kliniczne Wyrobów Medycznych – Aktualny Stan Prawny w Teorii i Praktyce

Data:  09.12.2023

Godziny:  9:30 – 15:30

Miejsce:  Online, Platforma Webinarowa

Cena:  485 zł brutto

Opis Szkolenia: